ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZO/01/2018

Dotyczy: zapytania ofertowego nr ZO/01/2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostarczenie specjalistycznego Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów”.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający Billennium Sp. z o.o. mający siedzibę przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa (miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 5, 41-902 Bytom), informuje iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Praxi Software Sp. z o.o.

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium w Lublinie
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium India Private Limited
pokaż kontakt

Billennium Inc.
pokaż kontakt