Billennium dla Ministerstwa Finansów

Billennium na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz jako certyfikowany złoty partner Microsoft odpowiada za wdrożenie produkcyjne i utrzymanie usługi do przyjmowania przez Ministerstwo plików w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), wraz z jego wsparciem technicznym. Tym samym Billennium w myśl idei Paperless odpapierza kolejne obszary życia przedsiębiorców.

Od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże podmioty w Polsce (każde przedsiębiorstwo liczące powyżej 250 pracowników i osiągające obrót minimum 50 milionów euro rocznie) zobowiązane są do przekazywania na żądanie organu podatkowego danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej, tzw. plikach JPK, a raz w miesiącu do wysyłania tą drogą deklaracji VAT. W kolejnych latach obowiązek obejmie także średnie i małe przedsiębiorstwa.

Zakres usługi, prowadzonej przez Billennium, obejmuje m.in.:


Implementację i utrzymanie mechanizmu akwizycji danych JPK z wykorzystaniem platformy Azure;

Konfigurację środowiska testowego i produkcyjnego rozwiązania na platformie Azure;

Implementację i trzymanie mechanizmu przesyłania danych JPK do Centrum Przetwarzania Danych;

Udostępnienie narzędzia do minitorowania logów Azure;

Service Desk w zakresie technicznym usługi i wsparcie techniczne;

Rozwój systemu do przyjmowania plików w formacie JPK;


Jednolity Plik Kontrolny to plik o ustalonej przez Ministerstwo Finansów strukturze. Według informacji na stronie Ministerstwa jest to „zbiór danych zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadających ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.”

Podstawowym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, a efektem ma być skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości, obniżenie kosztów, a przy okazji zmniejszenie zużycia papieru.

Polska jest jednym z kilku pierwszych krajów w Europie, które wprowadziły struktury JPK. Wcześniej dokonano tego tylko we Francji, Luksemburgu, Portugalii i Austrii. Cieszymy się, że jako Billennium dołączyliśmy do globalnego procesu usuwającego papier z obiegu między przedsiębiorcą a instytucją publiczną.

 

 

 

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt