News2021.06.23 3 min. czytania

Rozwiązania Billennium Healthcare w służbie zdrowia

Technologie informatyczne są obecne w niemal każdym obszarze naszego życia. Firma Billennium, która od lat realizuje projekty dla sektora farmaceutycznego, stworzyła spółkę Billennium Healthcare, gdzie w oparciu o swoje doświadczenia oraz bogate kompetencje techniczne, pracuje nad zastosowaniem sztucznej inteligenci oraz uczenia maszynowego w diagnozowaniu chorób nowotworowych. Projekt realizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przynosi bardzo obiecujące rezultaty!

Celem Billennium Healthcare jest tworzenie i komercjalizacja systemów IT z obszarów AI, uczenia maszynowego, modelowania 3D, blockchain oraz integracji systemowych wykorzystywanych w diagnostyce, terapeutyce, rozwoju leków oraz bioinformatyce. Pierwszy realizowany projekt spółki dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji w obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MR) w nowotworach mózgu. Od samego początku swojego istnienia Billennium Healthcare blisko współpracuje ze specjalistami z zakresu radiologii, neuroonkologii, z uniwersytetami oraz szpitalami klinicznymi i onkologicznymi, jest również członkiem Klastra Lubelska Medycyna.  

Przyszłość w AI 

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w coraz to nowych obszarach, a potencjał tej technologii jest niemal nieograniczony. Dzięki opracowywanej przez spółkę niedeterministycznej metodzie diagnozowania m.in. nowotworów mózgu, lekarze oraz pacjenci będą wspierani diagnozą, przygotowaną przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym, w oparciu o doświadczenie tysięcy specjalistów z całego świata. Niewątpliwie jest to przełomowe rozwiązanie, które z pewnością w znaczny sposób wpłynie na ułatwienie pracy lekarzy, przede wszystkim radiologów, ale również wszystkich osób zaangażowanych w proces diagnostyczno-terapeutyczny. Poprzez uzyskanie dokładnej analizy guza, lekarze otrzymają powtarzalne dane umożliwiające skuteczne monitorowanie leczenia, ale najważniejszym beneficjentem tych działań będzie pacjent zmagający się z chorobą nowotworową. 

Pierwsze efekty bardzo obiecujące, ale to dopiero początek 

Możliwości precyzyjnej diagnostyki obrazowej, uwzględniającej ocenę strukturalną, w znacznym stopniu decydują o wczesnym rozpoznaniu i efektach leczenia nowotworów mózgu. Podstawowymi narzędziami w diagnozie i monitorowaniu leczenia tego rodzaju nowotworów są badania obrazowe: tomografia komputerowa (TK) oraz, przede wszystkim, rezonans magnetyczny (MR). Badania te są obecnie metodami referencyjnymi w diagnostyce neuroonkologicznej, przy czym metoda z zastosowaniem MR spełnia ważną rolę w rozpoznawaniu i obrazowej diagnostyce różnicowej nowotworów mózgu. MR jest metodą o większej czułości i rozdzielczości tkankowej niż TK, co pozwala na dokładniejszą charakterystykę badanej struktury i bardziej szczegółową ocenę zmian patologicznych. Ponadto metoda ta, w przeciwieństwie do TK, nie wykorzystuje promieniowania jonizującego (rentgenowskiego)co ma znaczenie podczas wykonywania kolejnych badań kontrolnych w trakcie monitorowania efektów leczenia. Przeprowadzone przez Billennium Healthcare badania laboratoryjne nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w analizie obrazów rezonansu magnetycznego, pozwoliły potwierdzić główną koncepcję systemu umożliwiającego segmentację guza mózgu w obrazie MR oraz jego klasyfikację w dwustopniowej skali agresywności. Uzyskane wyniki zostały porównane do wiodących rozwiązań (state-of-the-art) w konkursie MICCAI BraTS 2019, uzyskując rezultat klasyfikujący się w pierwszej trójce. Opracowywane rozwiązania będą stanowiły bazę dla kompleksowego systemu wspierającego diagnostykę nowotworów mózgu  

Profilaktyka nowotworów piersi 

Wsparcie medycyny w diagnozowaniu nowotworów mózgu nie jest jedynym projektem realizowanym przez Billennium Healthcare. W ostatnich latach można zaobserwować duży wzrost świadomości profilaktyki nowotworów piersi, dlatego firma we współpracy z lekarzami rozpoczyna pracę nad opracowaniem nowej metody wspierającej diagnostykę w tym obszarze. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML) w rozpoznaniu zmian patologicznych w badaniach przesiewowych. Zadaniem systemu jest analiza obrazów mammograficznych polegająca na porównaniu z poprzednimi badaniami, a w przypadku wykrycia nowej zmiany na postawieniu diagnozy zbliżonej do wyniku badania histopatologicznego. Pozwala to na uniknięcie inwazyjnych i bolesnych procedur medycznych (np. biopsji). W efekcie pozwoli to również na znaczne uproszczenie i skrócenie procesu diagnostycznego, a w konsekwencji na wcześniejsze wdrożenie/zastosowanie leczenia. 

Software as a Medical Device 

Rynek oprogramowania wykorzystywanego jako urządzenia medyczne (tzw. Software as a Medical Device – SaMD) staje się coraz bardziej popularny. Obecnie trwają intensywne prace po stronie zarówno regulatorów rynku (amerykańskie FDA czy europejska EMA) jak również szeregu organizacji medycznych oraz fundacji i organizacji zrzeszających pacjentów, zmierzające do uregulowania aspektów prawnych wykorzystania AI w medycynie.

Rewolucja cyfrowa ma miejsce w wielu dziedzinach życia i właśnie wkracza do medycyny i nauk biologicznych. Dzięki temu projektowi, Billennium Healthcare, wspierane przez Billennium S.A. oraz inwestorów kapitałowych, ma szanse znaleźć się w światowej czołówce firm wdrażających nowatorskie rozwiązania z zakresu AI i Machine Learning w medycynie oraz w naukach biologicznych. Najważniejsze jest jednak, że każde stworzone rozwiązanie, na podstawie którego będą podejmowane decyzje terapeutyczne musi zawsze na względzie mieć dobro pacjentów i lekarzy! 

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Tobie? Porozmawiajmy!

Kontakt