Czym jest User Experience (UX) i jak się go definiuje?

User Experience UX

Czysto akademicko: User Experience („UX”) uznaje się za sumę doświadczeń użytkownika podczas korzystania z usługi bądź produktu oraz podczas wszystkich innych sytuacji obcowania z daną marką. np. podczas kontaktu z punktem obsługi telefonicznej, stroną www, aplikacją mobilną, przedstawicielem handlowym itp.

Pożądany UX to pozytywny UX 😊 Oznacza to przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby konsumenta i realizowanie ich zgodnie z jego oczekiwaniami dzięki kombinacji: interakcji z daną osobą, produktem czy też serią poszczególnych elementów, dających poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Rodzaje interakcji

Interakcje mogą być aktywne lub pasywne. Aktywne to te, w których użytkownik podejmuje określone działania (zamierzone lub instynktowne). Aktywność interakcji polega na podjęciu konkretnej czynności. Istnieją również interakcje pasywne. To sytuacje, w których człowiek nie podejmuje żadnych widocznych działań, ale wciąż doznaje doświadczeń, wpływających na jego samopoczucie i emocje. Przykład: siedząc na ławce w parku obserwujemy dzieci rzucające psu freesbee. Mimo, że nie uczestniczymy aktywnie w tej sytuacji to interakcja z tą sytuacją powoduje produkowanie się w naszym ciele hormonów, co z kolei wywołuje pojawienie się uczucia przyjemności.

User Experience nie jest czymś dodatkowym, istnieje zawsze – jeśli nie pozytywne, to negatywne. Doświadczenia towarzyszą nam zawsze i nie można ich nie mieć.

User Experience w kontekście innych dziedzin

User Experience Designe  jest obszarem multidyscyplinarnym czerpiącym z różnych dziedzin, tj: Psychologia, Sztuka, Inżynieria, Projektowanie graficzne, Architektura Informacji, Analiza biznesowa, Badania (jakościowe i ilościowe) itd. UX w rezultacie to szeroka dziedzina, odnosząca się do nauk humanistycznych oraz ścisłych.

UX Designer

UX Designer ma za zadanie spajać poszczególne punkty widzenia różnych osób w jedno czyli spojrzeć na produkt/usługę po pierwsze całościowo, po drugie oczami przyszłego użytkownika, tak aby dostarczyć mu najlepsze rozwiązanie.

Elementy Składowe User Experience

  • Znajdowalność (findability) – czyli możliwość odnalezienia serwisu WWW, aplikacji, produktu lub usługi przez konsumenta w momencie, gdy ma on potrzebę, na którą one opowiadają. Na „findability” składa się właściwe nazewnictwo, komunikacja marketingowa, możliwość odnalezienia firmowej strony w wyszukiwarkach internetowych (SEO).
  • Wzbudzanie pożądania (desirability) – efektownie prezentowanie się produktu dla konsumentów, wartość wizerunkowa.
  • Wiarygodność (credibility) – wzbudzanie u konsumentów zaufania, co do tego, że produkt spełni swoje zadanie.
  • Dostępność (accessibility) – to czy produkt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, działa w różnych systemach, przeglądarkach, rozdzielczościach.
  • Użyteczność (usability) – to czy produkt jest wygodny i prosty w użyciu.
  • Funkcjonalność (usefulness) – czyli to jak dobrze produkt spełnienia realne potrzeby użytkowników.

Poziomy User Experience

Wymiary, w których rozpatruje się prace UX Designera, uzmysławiają ile elementów kryje się za końcowym efektem wizualnym, z perspektywy np. interfejsu.

 

źródło: http://blog.betweenstudio.com

 

Używamy tu symboliki góry lodowej, która w UX bardzo się sprawdza i jest jak najbardziej trafna. To co widać, czyli efekt wizualny pracy Designer’a – to  wierzchołek tej góry, reszta procesów (podstawowa część) schowana jest w większości pod powierzchnią. Należy zdawać sobie z nich sprawę i przykładać do nich ogromną uwagę, bo to właśnie one decydują o sukcesie projektu.

 

Na koniec: pamiętajcie, żeby Wasze rozwiązania nigdy nie wyglądały w sposób jak poniżej! 😊

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt