Design & UX2019.10.16 2 min. czytania

Czym jest User Experience (UX) i jak się go definiuje?

Rafał Machul UX Designer

Czysto akademicko: User Experience („UX”) uznaje się za sumę doświadczeń użytkownika podczas korzystania z usługi bądź produktu oraz podczas wszystkich innych sytuacji obcowania z daną marką. np. podczas kontaktu z punktem obsługi telefonicznej, stroną www, aplikacją mobilną, przedstawicielem handlowym itp.

Pożądany UX to pozytywny UX ? Oznacza to przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby konsumenta i realizowanie ich zgodnie z jego oczekiwaniami dzięki kombinacji: interakcji z daną osobą, produktem czy też serią poszczególnych elementów, dających poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Rodzaje interakcji

Interakcje mogą być aktywne lub pasywne. Aktywne to te, w których użytkownik podejmuje określone działania (zamierzone lub instynktowne). Aktywność interakcji polega na podjęciu konkretnej czynności. Istnieją również interakcje pasywne. To sytuacje, w których człowiek nie podejmuje żadnych widocznych działań, ale wciąż doznaje doświadczeń, wpływających na jego samopoczucie i emocje. Przykład: siedząc na ławce w parku obserwujemy dzieci rzucające psu freesbee. Mimo, że nie uczestniczymy aktywnie w tej sytuacji to interakcja z tą sytuacją powoduje produkowanie się w naszym ciele hormonów, co z kolei wywołuje pojawienie się uczucia przyjemności.

User Experience nie jest czymś dodatkowym, istnieje zawsze – jeśli nie pozytywne, to negatywne. Doświadczenia towarzyszą nam zawsze i nie można ich nie mieć.

User Experience w kontekście innych dziedzin

User Experience Design  jest obszarem multidyscyplinarnym czerpiącym z różnych dziedzin, tj: Psychologia, Sztuka, Inżynieria, Projektowanie graficzne, Architektura Informacji, Analiza biznesowa, Badania (jakościowe i ilościowe) itd. UX w rezultacie to szeroka dziedzina, odnosząca się do nauk humanistycznych oraz ścisłych.

UX Designer

UX Designer ma za zadanie spajać poszczególne punkty widzenia różnych osób w jedno czyli spojrzeć na produkt/usługę po pierwsze całościowo, po drugie oczami przyszłego użytkownika, tak aby dostarczyć mu najlepsze rozwiązanie.

Elementy Składowe User Experience

  • Znajdowalność (findability) – czyli możliwość odnalezienia serwisu WWW, aplikacji, produktu lub usługi przez konsumenta w momencie, gdy ma on potrzebę, na którą one opowiadają. Na „findability” składa się właściwe nazewnictwo, komunikacja marketingowa, możliwość odnalezienia firmowej strony w wyszukiwarkach internetowych (SEO).
  • Wzbudzanie pożądania (desirability) – efektownie prezentowanie się produktu dla konsumentów, wartość wizerunkowa.
  • Wiarygodność (credibility) – wzbudzanie u konsumentów zaufania, co do tego, że produkt spełni swoje zadanie.
  • Dostępność (accessibility) – to czy produkt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, działa w różnych systemach, przeglądarkach, rozdzielczościach.
  • Użyteczność (usability) – to czy produkt jest wygodny i prosty w użyciu.
  • Funkcjonalność (usefulness) – czyli to jak dobrze produkt spełnienia realne potrzeby użytkowników.

Poziomy User Experience

Wymiary, w których rozpatruje się prace UX Designera, uzmysławiają ile elementów kryje się za końcowym efektem wizualnym, z perspektywy np. interfejsu.

Źródło: http://blog.betweenstudio.com

Używamy tu symboliki góry lodowej, która w UX bardzo się sprawdza i jest jak najbardziej trafna. To co widać, czyli efekt wizualny pracy designera – to  wierzchołek tej góry, reszta procesów (podstawowa część) schowana jest w większości pod powierzchnią. Należy zdawać sobie z nich sprawę i przykładać do nich ogromną uwagę, bo to właśnie one decydują o sukcesie projektu.

Na koniec: pamiętajcie, żeby Wasze rozwiązania nigdy nie wyglądały w sposób jak poniżej!

Autor

Rafał Machul

UX Designer

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Tobie? Porozmawiajmy!

Kontakt