Split payment. Jak działa ten mechanizm ?

split payment

Wprowadzony Ustawą  o VAT mechanizm „Split Payment”, który od 1 lipca 2018 roku zaczął obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, jest częścią działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a w szczególności ściągalności i przejrzystości podatku VAT.

 

Co to dla nas oznacza i jaki ma wpływ na systemy obiegu dokumentów?

Podstawą nowego mechanizmu jest założenie funkcjonowania dwóch kont dla każdego przedsiębiorcy: jednego, na które będą trafiały kwoty netto transakcji oraz drugiego, na które trafić będzie kwota podatku VAT. W praktyce organizacja dokonująca zakupu towaru lub usług od innego przedsiębiorcy, będzie zobowiązana do wykonania dwóch przelewów za jeden zakup. O ile w przypadku przedsiębiorców prowadzących biznes na niewielką skalę (gdzie możliwe jest ręczne zarządzanie płatnościami) nie zmieni się tak wiele, w przypadku dużych przedsiębiorstw wymagane jest wprowadzenie zmian w obecnych rozwiązaniach informatycznych, które będą ten obszar automatyzować.

Często w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów jednym z pierwszych automatyzowanych procesów  jest obieg faktury kosztowej. W obszarze płatności za faktury kosztowe funkcjonować mogą dwa rozwiązania: takie, w którym przelew jest dokonywany za pośrednictwem platformy EOD i drugi, gdzie płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu ERP lub księgowego, z którym obiegi dokumentów się integrują.

 

Zmiany, które wymusza Split Payment

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, w związku z wejściem mechanizmu „Split Payment”, wymaganych będzie kilka zmian:

1. Każdy kontrahent zdefiniowany w systemie będzie musiał mieć możliwość przypisania dwóch (lub więcej) kont bankowych.

2. Dla każdego konta musi istnieć możliwość definicji czy jest to konto netto czy VAT.

3. Następnie na etapie dekretacji faktury lub jej księgowania, wymagane będzie określenie czy płatność ma być podzielona na odpowiednie konta, a system powinien wskazać gdzie i jaka kwota ma trafić.

4. Ostatni i najważniejszy element tej układanki, to modyfikacja rozwiązania w obszarze integracji z rozwiązaniem banku, którego interfejs integracyjny ulegnie zmianie.

 

Zakładając, że funkcjonujące systemy są choć w niewielkim stopniu elastyczne, nie są to bardzo kosztowne zmiany. Najważniejsze jest fakt, że zmiany muszą być wprowadzone już teraz. Jeśli w Państwach organizacjach ten proces nie został jeszcze przeprowadzony, jest to więc ostatni moment, żeby go rozpocząć.

 

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt