Funkcjonalności

  • Obsługa unieważniania i zamykania złożonych wniosków.
  • Obieg dokumentów pomiędzy klientem a jego partnerami.
  • Wymiana danych pomiędzy klientem a jego partnerami.
  • Implementacja działania nowych instrumentów finansowych.
  • Testy automatyczne API analizy ryzyka, API aplikacji webowej.
  • Testy automatyczne integracyjne platformy klienta z aplikacjami partnerów klienta.
  • Testy automatyczne migracji wersji API.
  • Pokrycie developowanego kodu testami jednostkowymi, API, integracyjnymi i E2E.

Korzyści dla klienta

  • Redukcja czasu poświęconego na testowanie poszczególnych komponentów.
  • Pokrycie testami automatycznymi świeżo developowanych rozwiązań, by zapobiec długowi technicznemu.

Zobacz inne case studies