Funkcjonalności

 • Proces wprowadzenia i akceptacji nowej umowy.
 • Procesy wprowadzania listy płac.
 • Procesy związane z onboardingiem nowych pracowników.
 • Procesy związane z delegowaniem zadań.
 • Procesy związane z obiegiem faktur kosztowych.
 • Moduł płatności (homeBanking) - generowanie pliku CSV dla faktur oczekujących na płatność, oraz import do systemu potwierdzenia przelewu.
 • Moduł „Karta Dyrektora” rejestrujący wpływy i obciążenia kart dyrektorów poszczególnych filii.
 • Moduł rejestru faktur przychodowych zintegrowany z systemem finansowo księgowym.
 • Moduł do zarządzania budżetem w organizacji, służący do planowania budżetu i weryfikacji jego realizacji.
 • Raporty.

Korzyści dla klienta

 • Skrócenie czasu procesowania spraw dzięki standaryzacji procesów w organizacji.
 • Eliminacja błędów, niekompletności dokumentacji, przeterminowania spraw.
 • Zwiększenie efektywności pracy, umożliwienie monitorowania przebiegu spraw.
 • Eliminacja ryzyka zagubienia dokumentacji.

Zobacz inne case studies