Funkcjonalności

  • Rejestrowanie w archiwum nowych plików z dokumentacją przez przedstawicieli wykonawców inwestycji.
  • Akceptacja/opiniowanie/odrzucenie złożonej dokumentacji w trybie workflow.
  • Kalendarz przypominający o istotnych datach w projektach.
  • Wszechstronne przeszukiwanie zasobów archiwum (dla pracowników PKN Orlen oraz uprawnionych osób z zewnątrz).

Korzyści dla klienta

  • Uproszczenie procesu rejestracji dokumentów inwestycyjnych – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
  • Przyspieszenie obsługi procesów inwestycyjnych.
  • Eliminacja ryzyka przedawnienia spraw.

Zobacz inne case studies