Funkcjonalności

 • Rejestracja przesyłek przychodzących wraz z generowaniem książki nadawczej.
 • Rejestracja przesyłek wychodzących.
 • Obsługa zamówienia i zapotrzebowania w przedsiębiorstwie.
 • Obsługa akceptacji umów i delegacji.
 • Proces reklamacji.
 • Procesy okołoprodukcyjne: kontrola jakości produkcji, obsługa projektów badawczych oraz procesowania deklaracji UE.
 • Proces akceptacji faktury kosztowej.
 • Cyfrowe repozytorium dokumentów.
 • Monitorowanie terminowości wykonywanych zadań oraz zapewnianie warstwy raportowej.

Korzyści dla klienta

 • Skrócenie czasu procesowania spraw dzięki standaryzacji procesów w organizacji.
 • Eliminacja błędów, niekompletności dokumentacji, przeterminowania spraw.
 • Zwiększenie efektywności pracy, umożliwienie monitorowania przebiegu spraw.
 • Eliminacja ryzyka zagubienia dokumentacji.

Zobacz inne case studies