Zmiany w PEGA 7.2

Billennium_ PEGA

W poprzednim artykule (link) skupiłem się na przedstawieniu zależności między poszczególnymi bytami, dzięki którym możliwe jest modelowanie procesów w PEGA. Nowa wersja 7.2 wprowadza kilka istotnych zmian w tym modelu. Nie są one może rewolucyjne, ale osobiście uważam, że poszły w dobrym kierunku i ułatwiają pracę. Artykuł opisuje zmiany wprowadzone w samej idei modelowania procesów.

Modyfikacji uległy etapy (Stages) i kroki (Steps). W wersji 7.2 etapy składają się z procesów. A te z kolei z kroków.

Widoczne na obrazku etapy (Pre-arrival Setup, Equipment Selection, Benefits Enrollment) składają się z procesów. Pierwszy etap posiada dwa procesy: Create Employee Record oraz Send Welcome Packet. Procesy mogą być wykonywane sekwencyjnie – jak w przypadku procesów w etapie Pre-arrival Setup albo równolegle – jak to ma miejsce w przypadku procesów w etapie Equipment Selection.

Każdy proces składa się z kroków. Na powyższym obrazku proces Send Welcome Packet jest złożony z kroków Identify Home Office, Select Orientation Plan oraz Send Welcome Packet. W tym momencie warto wspomnieć o jednej z ważniejszych zmian w wersji 7.2, a mianowicie wprowadzeniu gotowych kroków. Są one zdefiniowanymi krokami procesów, które posiadają pewną logikę. Typy kroków możemy rozróżnić poprzez ikonki po prawej stronie nazwy kroku. I tak ikonki przedstawiające:

 

  • – Zielony notes – zebranie informacji, czyli krok zawierający formularz dla użytkownika końcowego.
  • – Pomarańczowa koperta – wysłanie wiadomości e-mail (Uwaga: tylko wiadomości e-mail. PEGA dostarcza dodatkowo komponenty, które umożliwiają obsługę wysłania listu tradycyjną pocztą, faxu oraz SMS).
  • – Niebieskie zaznaczenie – akceptacja/odrzucenie. Dodanie kroku powoduje, że PEGA sama wstawi do sprawy dodatkowo etap alternatywny – widoczny na obrazku Approval Rejection.

 

Etapy oznaczone czerwonym podkreśleniem (Benefits Enrollment, Approval Rejection) oznaczają etapy końcowe. Czyli takie po wykonaniu, których procesowanie sprawy kończy się.

Na obrazku zastanawiający może być fakt, że proces Create Employee Record nie posiada jakiegokolwiek kroku. Na każdym innym procesie widać możliwość dodania kroku, a w omawianym Create Employee Record takiej opcji nie mamy. Wynika to z faktu, że proces ten był modyfikowany ręcznie w edytorze procesu. Oznacza to, że mimo dodania kroków, proces był edytowany i jego struktura uległa zmianie. W takim przypadku PEGA nie wyświetla już poszczególnych kroków. Jeśli chcemy zobaczyć jak wygląda schemat procesu, musimy otworzyć jego diagram.

Każdy proces budowany z kroków może zostać otworzony w postaci diagramu tego procesu. Jeśli coś w nim zmienimy, PEGA nie będzie już przedstawiać poszczególnych kroków na widoku etapów.

Polecam także artykuł Koncepcja BPM według PEGA (wersja 7.1)

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt