Raport "Nowa rzeczywistość branży finansowej"

Miniony rok pokazał nam, jak niestabilna może być nasza rzeczywistość, gdzie wszystkie plany w wyniku jednego zdarzenia należy przesunąć w czasie
lub z nich bezpowrotnie zrezygnować. Byliśmy świadkami niezwykle szybkiej i nieoczekiwanej zmiany trendów, przyzwyczajeń, potrzeb, zarówno naszych jako konsumentów, jak i organizacji czy całej branży.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, przygotowanym we współpracy
z Natural Innovations Lab. W opracowaniu zawarte są kluczowe kierunki adaptacji technologicznej branży finansowej w kontekście szczególnego przyspieszenia w zakresie zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. Są to także kierunki, które branża finansowa powinna rozwijać ze względu na konieczność budowania strategii odpornych wobec dekoniunktury zależnej od przyszłych kryzysów zdrowotnych, społecznych, klimatyczno-środowiskowych i związanych z niestabilnością polityczną.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, przygotowanym we współpracy
z Natural Innovations Lab. W opracowaniu zawarte są kluczowe kierunki adaptacji technologicznej branży finansowej w kontekście szczególnego przyspieszenia w zakresie zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. Są to także kierunki, które branża finansowa powinna rozwijać ze względu na konieczność budowania strategii odpornych wobec dekoniunktury zależnej od przyszłych kryzysów zdrowotnych, społecznych, klimatyczno-środowiskowych i związanych z niestabilnością polityczną.

Wypełnij formularz aby pobrać plik

Branza Finansowa Formularz