Nie mamy jeszcze case study w tej kategorii – zapraszamy do przeczytania innych naszych historii.

Branża farmaceutyczna

Migracja wyszukiwarki danych medycznych

Projekt polegał na stworzeniu jednego globalnego rozwiązania opartego na chmurze Azure, które będzie wdrożone w wielu krajach jako fizycznie odseparowane od siebie silosy. Każdy taki silos będzie składał się z aplikacji webowej i bazy danych do której zostaną zmigrowane dane. Aktualizacje aplikacji webowej jak i infrastruktury są robione automatycznie za pomocą administratora z poziomu GUI. Rozwój w przypadku tego projektu był kluczowy. Założeniem było maksymalne uproszczenie w przypadku uruchomienia nowego kraju, z jego specyfiką oraz zupełnie nowymi źródłami danych. Jednocześnie dane zostały odseparowane pomiędzy krajami, co było jednym z wymogów prawnych. Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Wdrożenie i testowanie aplikacji Parkomat

Aby umożliwić zarządzanie miejscami parkingowymi u klienta z branży farmaceutycznej zaimplementowaliśmy proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie Parkomat. Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Wdrożenie i testowanie Cloud Manager

Dla klienta z branży farmaceutycznej rozwinęliśmy i utrzymujemy system służący do zbierania informacji finansowych z wykorzystaniem zasobów na platformach w chmurach za pomocą Azure Functions. Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Wdrożyliśmy aplikację Signature Rights Management

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację na platformie Pega Cloud, która automatyzuje proces zarządzania pełnomocnictwami pracowników działu Compliance (nadawanie, modyfikacja, odbieranie) dla klienta z branży farmaceutycznej.
Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Robotyzacja odczytywania zamówień

Przyspieszyliśmy procesowanie zamówień u klienta z branży farmaceutycznej, dzięki stworzeniu robota, który odczytuje wartości z maili i PDF i publikuje zamówienia w SAP. Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Testy dla aplikacji ustalającej ceny produktów

Przygotowaliśmy testy end-to-end narzędzia do ustalania cen produktów klienta z branży farmaceutycznej dla rynków na całym świecie i w wielu walutach. Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Newsletter

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy cykliczne wysyłanie newslettera do użytkowników aplikacji DevTools.
Zobacz więcej

Branża farmaceutyczna

Sample Request Application

Opracowaliśmy aplikację obsługującą zamawianie próbek leków przez belgijskich lekarzy. Zawiera ona zaawansowany podpis elektroniczny, standaryzuje proces zamawiania i umożliwia śledzenie procesu realizacji zamówienia. Zobacz więcej
8/8

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Formularz Kontaktowy

  • * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane