Funkcjonalności

 • Multichannel Lead, Opp scoring. Integracja API dla zewnętrznych źródeł leadów. Rozwiązanie dla zespołu BRD oraz integracja z CTI. Wdrożenie i optymalizacja systemu Field Service Lighting do planowania i wysyłania przedstawicieli handlowych. Rozwiązanie jest zintegrowane z architekturą korporacyjną, wymieniając dane i uruchamiając procesy (dwukierunkowo) do BPM / ERP.

Benefity dla klienta

 • Cała firma pracuje w jednym narzędziu umożliwiającym 360-stopniowy podgląd klienta. Wszelkie informacje i interakcje przechowywane są w jednym miejscu oraz dostępne są z każdego urządzenia.
 • Przedstawiciele handlowi mają dostęp do wszystkich cennych informacji, dzięki czemu są oni skutecznie przygotowani do całego cyklu sprzedaży, począwszy od umówienia spotkania z klientem do zamknięcia transakcji.
 • Efektywność działań wspiera wielokanałowe zarządzanie leadami i scoring, dzięki czemu BDR koncentruje się tylko na tych obszarach, w których transakcja jest najbardziej prawdopodobna.
 • Dalsza optymalizacja procesu sprzedaży z wykorzystaniem FSL zapewnia najlepsze dopasowanie.
 • Przedstawiciele handlowi docierają do najkorzystniejszych możliwości w najbardziej efektywny sposób.
 • Klient wykorzystuje monitoring wydajności procesu/ pulpity nawigacyjne do dalszej optymalizacji kolejki.
 • Zaprojektowane rozwiązanie jest zoptymalizowane pod kątem wysokowydajnej sprzedaży, pozwalając na osiąganie doskonałości operacyjnej opartej na danych, wspieranej przez sztuczną inteligencję za pomocą odpowiednich narzędzi.
 • Wskaźnik konwersji leadów na oferty wzrósł o 11%.
 • Wydajność leadów na BDR wzrosła o 36%.
 • Liczba klientów odwiedzanych przez przedstawicieli handlowych (dziennie, prognoza) wzrosła o 15% .