Co zrobiliśmy

Migracja systemu obiegu dokumentów u klienta z wersji on-premise do wersji chmurowej.  Wersja chmurowa systemu jest wersją PaaS-ową wykorzystującą natywne usługi chmury Azure.

Problem do rozwiązania klienta/wyzwanie klienta

Cel

Migracja systemu obiegu dokumentów u klienta z wersji on-premise do wersji chmurowej.

Wdrożone rozwiązanie

Dzięki wykorzystaniu Azure DevOps i możliwości definiowania środowiska za pomocą ARM Template uzyskana została możliwość automatycznego i natychmiastowego tworzenia nowego środowiska (np. dla testów wydajnościowych) co przyczyniło się do znaczących oszczędności i wdrożenia kultury DevOps w szeregi organizacji.

Korzyści dla klienta

Po udanej migracji użytkownicy zauważyli wyraźne polepszenie szybkości działania rozwiązania. Dodatkowo zyskali możliwość uwierzytelniania się z wykorzystaniem Azure AD. Dzięki wdrożeniu zmniejszyła się również liczba incydentów obsługiwanych przez dział IT.

Zobacz inne case studies