Branża farmaceutyczna

Migracja wyszukiwarki danych medycznych

2

Co zrobiliśmy

Projekt polegał na stworzeniu jednego globalnego rozwiązania opartego na chmurze Azure, które będzie wdrożone w wielu krajach jako fizycznie odseparowane od siebie silosy. Każdy taki silos będzie składał się z aplikacji webowej i bazy danych do której zostaną zmigrowane dane. Aktualizacje aplikacji webowej jak i infrastruktury są robione automatycznie za pomocą administratora z poziomu GUI. Rozwój w przypadku tego projektu był kluczowy. Założeniem było maksymalne uproszczenie w przypadku uruchomienia nowego kraju, z jego specyfiką oraz zupełnie nowymi źródłami danych. Jednocześnie dane zostały odseparowane pomiędzy krajami, co było jednym z wymogów prawnych.

Problem do rozwiązania klienta/wyzwanie klienta

Cel

Wdrożone rozwiązanie

Ostatecznie proces wdrożenia rozwiązania w każdym nowym kraju został ograniczony do uruchomienia skryptu automatycznie, instalującego całe środowiska, tj. instalacja infrastruktury Azurowej i uruchomienie aplikacji webowej co było znacznym przyspieszeniem i pozwala klientowi na stworzenie odpowiedniej skali swojej usługi. Jednocześnie klient ma możliwość bezpośredniego przypisywania kosztów infrastruktury do konkretnego kraju, dzięki czemu może na bieżąco badać rentowność projektu. Dodatkowo w przypadku stworzenie nowej globalnej wersji aplikacji to lokalny administrator decyduje o momencie aktualizacji. Dzięki takiemu podejściu minimalizujemy niedostępność aplikacji w krytycznych momentach dla lokalnej organizacji.

Zobacz inne case studies