Branża paliwowa

Paperless Office dla Orlenu

Orlen

Co zrobiliśmy

Wdrożyliśmy Paperless Office w Orlen, dzięki czemu zoptymalizowaliśmy zarządzanie dokumentacją inwestycyjną. Umożliwiliśmy też szybki i kontrolowany dostęp do plików elektronicznych dla pracowników zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Technologie

.NET / MS SQL Server / Paperless Office

PKN Orlen

PKN Orlen to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych. Jest jednym z największych europejskich producentów i dystrybutorów paliw, posiadającym ponad 1700 stacji w Polsce.

Problemy klienta

Cel

Naszym celem było zapewnienie pracownikom zaangażowanym w proces inwestycyjny PKN ORLEN szybkiego i kontrolowanego dostępu do plików elektronicznych – dokumentacji technicznej i procesowej związanej z danym przedsięwzięciem.

Wdrożone rozwiązanie

Wdrożony został system Paperless Office (funkcjonujący w PKN Orlen pod nazwą Archeo – Techniczne Archiwum Grupy Orlen) do zarządzania dokumentacją inwestycyjną. System posiada również platformę do modelowania i zarządzania procesami biznesowymi oraz elektroniczne repozytorium dokumentów. Archeo obsługuje dokumentację inwestycyjną, a jego odbiorcami są podmioty odpowiedzialne za budowę i infrastrukturę nowych stacji, w tym partnerzy biznesowi. Aplikacja umożliwia prowadzenie projektów poprzez załączanie dokumentów, dzielenie się nimi, akceptowanie i opiniowanie ich w systemie. Rozwiązanie monitoruje kalendarz i przypomina o istotnych datach, eliminując tym samym ryzyko przedawnienia sprawy lub pominięcia ważnego etapu.

Funkcjonalności

  • Rejestrowanie w archiwum nowych plików z dokumentacją przez przedstawicieli wykonawców inwestycji.
  • Akceptacja/opiniowanie/odrzucenie złożonej dokumentacji w trybie workflow.
  • Kalendarz przypominający o istotnych datach w projektach.
  • Wszechstronne przeszukiwanie zasobów archiwum (dla pracowników PKN Orlen oraz uprawnionych osób z zewnątrz).

Korzyści dla klienta

  • Uproszczenie procesu rejestracji dokumentów inwestycyjnych – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
  • Przyspieszenie obsługi procesów inwestycyjnych.
  • Eliminacja ryzyka przedawnienia spraw.

Zobacz inne case studies