Branża produkcyjna

Paperless Office i optymalizacja procesów dla Apator

Apator

Co zrobiliśmy

Zinformatyzowaliśmy Apator w zakresie kilkudziesięciu procesów, które jednocześnie usprawniliśmy. Wdrożyliśmy Paperless Office, a nasi specjaliści współpracowali w ramach team leasingu. Wkrótce będziemy również rozszerzać wdrożone procesy na spółki zależne.

Technologie

.NET / MS SQL Server / Paperless Office

Apator

Apator to grupa kapitałowa zajmująca się przemysłem elektromaszynowym. Wraz ze spółkami zależnymi produkuje przede wszystkim aparaturę elektryczną, pomiarową i górniczą.

Problemy klienta

Cel

Naszym celem było wdrożenie nowego, bardziej efektywnego rozwiązania będącego platformą do przeniesienia dotychczasowych procesów oraz budowania nowych. Celem była również obsługa procesów back-office i procesów produkcyjnych wraz z obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obiegu umów i zamówień oraz obiegu faktury kosztowej.

Wdrożone rozwiązanie

Wdrożyliśmy platformę Paperless Office wraz z modułami Elements (część rozwiązania odpowiadająca m. in. za obsługę obiektów biznesowych) oraz BPM (część rozwiązania związaną m. in. z obsługą procesów biznesowych). Z systemu korzysta 400 osób. Planowany jest rollout systemu na spółki zależne (7 spółek).

Funkcjonalności

 • Rejestracja przesyłek przychodzących wraz z generowaniem książki nadawczej.
 • Rejestracja przesyłek wychodzących.
 • Obsługa zamówienia i zapotrzebowania w przedsiębiorstwie.
 • Obsługa akceptacji umów i delegacji.
 • Proces reklamacji.
 • Procesy okołoprodukcyjne: kontrola jakości produkcji, obsługa projektów badawczych oraz procesowania deklaracji UE.
 • Proces akceptacji faktury kosztowej.
 • Cyfrowe repozytorium dokumentów.
 • Monitorowanie terminowości wykonywanych zadań oraz zapewnianie warstwy raportowej.

Korzyści dla klienta

 • Skrócenie czasu procesowania spraw dzięki standaryzacji procesów w organizacji.
 • Eliminacja błędów, niekompletności dokumentacji, przeterminowania spraw.
 • Zwiększenie efektywności pracy, umożliwienie monitorowania przebiegu spraw.
 • Eliminacja ryzyka zagubienia dokumentacji.

Zobacz inne case studies