Branża finansowa

Rozwinęliśmy platformę pożyczkową w 4Finance

zdjęcie

Co zrobiliśmy

Zautomatyzowaliśmy testy API oraz front-end od strony użytkowników końcowych, brokerów i agentów w fintechowej firmie 4Finance.

Technologie

Cucumber / Geb / Groovy / Guice / Java / Junit / Quality Assurance / RestAssured / Retrofit / Selenium / Spock Testing Framework

4 Finance

4finance to grupa kapitałowa skupiająca firmy z obszaru cyfrowych usług finansowych, specjalizująca się przede wszystkim w pożyczkach krótkoterminowych – zarówno Single Payment Loans, jak i Instalment Loans. Powstała w 2008 roku na Łotwie. Obecnie działa w 12 krajach Europy, w tym w Polsce oraz w Argentynie. W swoim portfelu spółka posiada marki: Vivus, SMSCredit, Zaplo.

Problemy klienta

Cel

Naszym celem było umożliwienie zakładania i obsługi wniosków oraz usprawnienie procesów dzięki jednemu, scentralizowanemu i prostemu rozwiązaniu, które byłoby przyjazne dla użytkownika.

Wdrożone rozwiązanie

Rozwinęliśmy testy API i front-endowe w zakresie dwóch platform backoffice. Jednocześnie opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy testy manualne i automatyczne do platform partnerskich klienta.

Funkcjonalności

  • Obsługa unieważniania i zamykania złożonych wniosków.
  • Obieg dokumentów pomiędzy klientem a jego partnerami.
  • Wymiana danych pomiędzy klientem a jego partnerami.
  • Implementacja działania nowych instrumentów finansowych.
  • Testy automatyczne API analizy ryzyka, API aplikacji webowej.
  • Testy automatyczne integracyjne platformy klienta z aplikacjami partnerów klienta.
  • Testy automatyczne migracji wersji API.
  • Pokrycie developowanego kodu testami jednostkowymi, API, integracyjnymi i E2E.

Korzyści dla klienta

  • Redukcja czasu poświęconego na testowanie poszczególnych komponentów.
  • Pokrycie testami automatycznymi świeżo developowanych rozwiązań, by zapobiec długowi technicznemu.

Zobacz inne case studies