Branża farmaceutyczna

Sample Request Application

KS

Co zrobiliśmy

Opracowaliśmy aplikację obsługującą zamawianie próbek leków przez belgijskich lekarzy. Zawiera ona zaawansowany podpis elektroniczny, standaryzuje proces zamawiania i umożliwia śledzenie procesu realizacji zamówienia.

Technologie

Advanced DocuSign

Firma z branży farmaceutycznej

Koncern farmaceutyczny z oddziałami w ponad 150 krajach na całym świecie, specjalizujący się w prowadzeniu produkcji leków i badań klinicznych w obszarach onkologii, immunologii, okulistyki, chorób zakaźnych oraz neurobiologii.

Problemy klienta

Cel

Naszym celem było dostarczenie aplikacji, która ustandaryzuje proces zamawiania próbek, ułatwi składanie elektronicznych podpisów i umożliwi śledzenie procesu realizacji zamówienia na każdym kroku.

Wdrożone rozwiązanie

Aplikacja została zbudowana i działa na platformie Pega 7.4. Wykorzystuje ona Advanced DocuSign – narzędzie obsługujące podpis elektroniczny. Zamawiający, niebędący pracownikiem producenta, ma możliwość wyboru interesującego go leku i złożenia zamówienia. Aplikacja obsługuje 2 typy procesów decyzyjnych, w zależności od wybranego leku:

1.      Domyślna, jednoetapowa akceptacja.

2.      Programowa, dwuetapowa akceptacja. W jej trakcie możliwe jest skierowanie sprawy do doradców i dodatkowych akceptantów, aby zebrać dodatkowe opinie i decyzje. Ułatwia to podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji zamówienia.

Zaakceptowane zamówienie jest następnie przesyłane do zamawiającego, aby uzyskać podpis i w następnym kroku kierowane jest do realizacji.

Dodatkowo, warstwa wizualna aplikacji jest dostosowana indywidualnie do potrzeb klienta.

Funkcjonalności

  • Definiowanie listy próbek leków i programów, na podstawie których odbywa się udostępnianie próbek.
  • Składanie zamówień na wybraną próbkę leku w ramach dostępnego limitu.
  • W zależności od wskazanej próbki obsługa domyślnego lub programowego procesu decyzyjnego.
  • Zbieranie opinii od doradców (w tym także niebędących pracownikami producenta) oraz akceptantów.

Korzyści dla klienta

  • Umożliwienie lekarzom składania wniosków o próbki leków bez konieczności posiadania kont użytkowników producenta i dodatkowych wymogów związanych z posiadaniem takiego konta (m.in. udziałem w szkoleniach).
  • Ustandaryzowanie i uproszczenie procesu wnioskowania o próbki leków.
  • Obsługa zamówień zgodnie z wymaganiami prawnymi.
  • Redukcja błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków.
  • Zarządzanie sprawami, analiza ich historii oraz danych procesu na jednej platformie.

Zobacz inne case studies