Branża farmaceutyczna

Testy dla aplikacji ustalającej ceny produktów

1 (25)_kw

Co zrobiliśmy

Przygotowaliśmy testy end-to-end narzędzia do ustalania cen produktów klienta z branży farmaceutycznej dla rynków na całym świecie i w wielu walutach.

Technologie

Bazy Oracle / Tableau

Firma z branży farmaceutycznej

Koncern farmaceutyczny z oddziałami w ponad 150 krajach na całym świecie, specjalizujący się w prowadzeniu produkcji leków i badań klinicznych w obszarach onkologii, immunologii, okulistyki, chorób zakaźnych oraz neurobiologii.

Problemy klienta

Cel

Naszym celem było przygotowanie testów regresyjnych w fazie utrzymania oraz testów nowo wdrażanych funkcjonalności.

Wdrożone rozwiązanie

Zespół testerski przygotował testy dla aplikacji służącej do ustalania cen produktów klienta dla rynków na całym świecie w wielu walutach. W aplikacji możliwe jest również dodawanie modyfikatorów w cenie (np. promocji dla konkretnych klientów czy promocji czasowych). Rozpisaliśmy testy ETL dla backendu, które sprawdzały, w jaki sposób przetwarzają się ceny wraz z modyfikatorami generowanymi przez aplikację oraz jak transformowane są one między bazami i widokami służącymi do prezentacji gotowych danych w raportach Business Intelligence tworzonych w Tableau. Jednocześnie stworzyliśmy testy automatyczne przy użyciu Selenium WebDriver dla FE raportów Tableau, które służą do tzw. continuous regression przy użyciu Jenkinsa.

Funkcjonalności

  • Aktualizacja i rozpisanie nowych przypadków testowych w HP ALM pokrywających aktualne i nowe wymagania.
  • Sprawdzenie poprawności działania aplikacji od strony frontend i use case’ów na bazie logiki biznesowej.
  • Sprawdzenie poprawności danych i ich przetwarzania od strony backend na każdym etapie działania rozwiązania.
  • Testy automatyczne FE raportów w Tableau uruchamiające się automatycznie w Jenkins po codziennym nowym dodaniu danych do raportów.

Korzyści dla klienta

  • Uzyskanie aktualnej bazy przypadków do regresji manualnej, która pozwala na uwiarygodnienie niezawodności aktualnego rozwiązania oraz sprawdzenia go po dodaniu nowych funkcjonalności.
  • Skrócenie czasu regresji FE raportów w Tableau z 4h do 30 minut dzięki automatyzacji.
  • Dzięki oszczędzeniu czasu możliwe jest obsłużenie większej liczby zadań na operacjach oraz przy testowaniu nowych funkcjonalności.

Zobacz inne case studies