Branża farmaceutyczna

Wdrożenie i testowanie Cloud Manager

Co zrobiliśmy

Dla klienta z branży farmaceutycznej rozwinęliśmy i utrzymujemy system służący do zbierania informacji finansowych z wykorzystaniem zasobów na platformach w chmurach za pomocą Azure Functions.

Technologie

.NET Core / DevOps / Entity Framework Core / Git / JavaScript / MS Azure / MS SQL / ReactJS / Redux / Tableau / WebPack / xUnit

Firma z branży farmaceutycznej

Koncern farmaceutyczny z oddziałami w ponad 150 krajach na całym świecie, specjalizujący się w prowadzeniu produkcji leków i badań klinicznych w obszarach onkologii, immunologii, okulistyki, chorób zakaźnych oraz neurobiologii.

Problem klienta

Cel

Naszym celem było umożliwienie zbierania danych oraz sporządzania statystyk poprzez jedno scentralizowane, proste i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie.

Wdrożone rozwiązanie

Zaimplementowaliśmy system służący do zbierania informacji finansowych z wykorzystaniem zasobów na platformach w chmurach. Jest to możliwe na Azure, AWS oraz Google Cloud. Najważniejszym zadaniem aplikacji jest uruchamianie w tle w określonych odstępach czasu metod, które aktualizują dane finansowe. Proces odbywa się za pomocą Azure Functions, a cała aplikacja jest w pełni konfigurowalna przez portal Azure. Dane w końcowym rozrachunku wykorzystywane są do generowania raportów finansowych, które skonfigurowane są przy pomocy technologii Tableau.

Funkcjonalności

  • Zbieranie danych z AWS, Azure i Google Cloud.
  • Moduł webowy do zarządzania subskrypcjami i generowania raportów.
  • Analiza kosztów.
  • Wyświetlanie kosztów oraz statystyk.

Korzyści dla klienta

  • Zarządzanie sprawami, analiza ich historii oraz danych procesu na jednej platformie.
  • Automatyzacja zbierania danych, generowania raportów, wysyłania notyfikacji oraz sporządzania statystyk.