Competence Center

UX & Design

Wspomagamy naszych klientów korporacyjnych, instytucjonalnych oraz realizujemy projekty wewnętrzne, gdzie rozwijamy narzędzia zwiększające przewagę konkurencyjną Billennium S.A. Pracujemy w środowisku Scrum/Agile w duchu filozofii Constant Improvement.

20+

dostępnych specjalistów

100+

projektów

UX/UI

kompleksowe kompetencje

UX & Design w Billennium

W projektach IT zajmujemy się określeniem i badaniem oczekiwań wszystkich stakeholderów projektu. W drodze analizy procesowej, tworzymy architekturę rozwiązania oraz modele usług i produktów. Przygotowane modele funkcjonalne i prototypy poddajemy testom użyteczności. Po ewaluacji przydatności rozwiązania oraz wdrożeniu wymaganych zmian, dostarczamy developerom gotowe deliverables (Design System, makiety, pliki graficzne). W ramach naszego Centrum oferujemy:

 • kompetencje badawcze w zakresie doświadczeń użytkownika (UX - User Experience)
 • kompetencje projektowe w zakresie tworzenia produktów i usług cyfrowych, w tym interfejsów użytkownika (UI – User Interface).

UX Design w projekcie oznacza:

 • budowanie użytecznych i funkcjonalnych rozwiązań, które zadowolą użytkownika;
 • dostarczenie skutecznej i satysfakcjonującej interakcji z produktem;
 • rozwiązanie realnych problemów i potrzeb użytkowników;
 • minimalizacje ryzyka wdrożenia produktu, który nie spełni oczekiwań lub zostanie odrzucony;
 • określenie wyznaczników sukcesu (KPI) na podstawie których, oceniamy produkt;
 • dostęp do wiedzy, niezbędnej do budowania strategii rozwoju produktu w przyszłości;
 • zachowanie spójności funkcjonalnej i wizualnej z innymi produktami i usługami Klienta.

Pracujemy w modelu Design Thinking i procesu User Centered Design zakładającego z trzy etapy:

 • Analiza - poznanie i analiza problemu, pozyskanie wiedzy o kontekście użycia i użytkownikach
 • Projektowanie - etap kreatywnej konceptualizacji pomysłów i tworzenia rozwiązań
 • Weryfikacja - ocena stworzonego rozwiązania i wskazanie ulepszeń

Narzędzia

Figma

Adobe XD

Axure

Sketch

Adobe Cloud

Napisz do nas

Formularz Kontaktowy

 • * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane