Design Sprint w Billennium

Sprawdź swój pomysł w 4 dni!

design sprint

Czym jest Design Sprint?

Design Sprint to prosta i logicznie zorganizowana metoda na rozpoczęcie nowego projektu/produktu
lub ulepszenie istniejących już funkcjonalności. W Billennium to 4-dniowy proces, który krok po kroku pomaga
w szybszym opracowywaniu najlepszych rozwiązań.

Sprint kompresuje potencjalnie miesiące pracy poświęconej na rozwój produktu do kilku dni. W trakcie warsztatów powstaje prototyp, który odpowiada na najważniejsze pytania i pozwala na podjęcie decyzji o opłacalności projektu.

Dlaczego Sprint z nami?

Innovation Lab w Billennium to specjalistyczne centrum, które łączy lata doświadczeń w IT, myślenie projektowe
i modelowanie biznesowe, kreując środowisko do odkrywania, projektowania i rozwijania pomysłów. Tworzymy
cyfrowe produkty lepiej i szybciej.

organize sprint

Kiedy warto wykorzystać
Design Sprint?

 • W poszukiwaniu kreatywnego rozwiązania dla konkretnego problemu.
 • By rozpocząć projekt.
 • Do dalszego rozwoju lub przeprojektowania istniejącego produktu.
 • Do wytworzenia i sprawdzenia nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.
 • W poszukiwaniu szans rozwoju i szybkiej walidacji.
organize sprint
development design sprint

Jaką wartość otrzymam?

 • Prototyp przetestowany na użytkownikach.
 • Wnioski i dokumentację z testów.
 • Propozycję dalszego rozwoju pomysłu.
 • Zgrany zespół i jasną strategię dalszego działania.
 • Dane potrzebne do podejmowania ważnych, świadomych decyzji.
 • Przykład tego, jak efektywnie może pracować wielofunkcyjny zespół.

Jak to robimy?

Przed Sprintem

 • Spotkanie z decydentem, aby ustalić cel biznesowy na Sprint (2-3 godz.)
 • Wewnętrzne badanie domeny biznesowej klienta
 • Powołanie zespołu na Sprint
 • Ustalenie kalendarza działań
 • Paczka z materiałami przed Sprintem
 • Sesja on-boardingowa (zdalna - 1.5 godz.)

Dzień 1

Pierwszego dnia cel Sprintu jest jasno określony - wyzwanie. Później zespół kreuje różne propozycje rozwiązań, dzieli się inspiracjami i szuka wzorców, które są kluczowe dla rozwiązania problemu.

Dzień 2

Drugiego dnia decydent wskazuje jedno z rozwiązań naszkicowanych poprzedniego dnia. Rozpoczyna się praca nad jego wdrożeniem. Na koniec zespół zbiera najlepsze pomysły i wybiera ostateczną formę rozwiązania. Zarys prototypu jest ustalony, a proces widoczny.

Dzień 3

Trzeciego dnia zespół wspólnie z naszymi specjalistami buduje jeden lub więcej prototypów, które nadają pomysłowi konkretną formę. W tym celu wykorzystujemy zarówno narzędzia cyfrowe (makiety stron czy aplikacje), jak i wydrukowane opakowania czy już istniejące fizyczne produkty.

Dzień 4

Ostatniego (czwartego) dnia zestawiamy przygotowane prototypy z opiniami klientów. Podczas tych spotkań z użytkownikami badamy sposób w jaki korzystają z produktu oraz ich reakcje i wrażenia, jakie wywołują przygotowane materiały. Sesje są nagrane, a wnioski spisane w formie raportu.

Spotkanie
podsumowujące

Na spotkaniu prezentowane są wnioski Sprintu wraz z planem dalszego rozwoju. To idealny moment, aby zaprosić kluczowych interesariuszy, którzy mogą mieć wpływ na produkt.

Design Sprint w liczbach

25

klientów

500+

zweryfikowanych pomysłów

10

nowych produktów

Skontaktuj się z nami
i zacznij swój Design Sprint

Formularz Design Sprint