Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: „Stworzenie platformy wspierającej zarządzanie projektami REGO”
Nazwa beneficjenta: Billennium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Okres realizacji projektu: od 01.05.2012r. do 31.12.2014r.
Wartość projektu: 3 041 529,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 478 335,00 zł.

Projekt pt. „Stworzenie platformy wspierającej zarządzanie projektami REGO” był realizowany w okresie od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2014 roku. Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz budowa środowiska produkcyjnego dla stworzenia unikatowego rozwiązania – zintegrowanej platformy wspierającej zarządzanie portfelem projektów, uwzględniającej specyfikę i potrzeby polskich przedsiębiorstw w szczególności z sektora konstrukcyjno-budowlanego, logistycznego oraz teleinformatycznego.

Projekt dotyczył wdrożenia platformy a następnie udostępnienia jej w modelu sprzedaży licencji wdrożeniowych oraz usługi oferowanej w modelu Software as Service.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

 

 

 

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt