INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ BILLENNIUM S.A. ZA ROK 2021