Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez formularz kontaktowy

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Billennium S.A. ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Dane zbierane są w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podane dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Billennium S.A. mającym siedzibę poza granicami Polski, w związku realizacją celu wskazanego powyżej. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG będzie się to odbywało na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
– żądania przeniesienia danych ,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informujemy, iż w Billennium S.A., został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@billennium.com.

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o powyższą przesłankę będą przetwarzane przez Billennium S.A. w/w celach lub celu do czasu cofnięcia zgody lub zgód przez osobę, której dane dotyczą.Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt