Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A.

2) Inspektorem ochrony danych w Billennium S.A. jest Andrzej Składanek, dane kontaktowe: dane.osobowe@billennium.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

• organizacja wydarzenia (rejestracja, przygotowanie materiałów itp.),

• informowanie o Billennium i naszych usługach lub produktach,

• zarządzanie naszymi relacjami z klientami,

• udostępnianie danych osobowych pracownikom Billennium w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług,

• przeprowadzanie analiz, takich jak analiza trendów rynkowych, mapy relacji lub możliwości sprzedaży.

4) Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub zgoda, w przypadku, gdy zwróciliśmy się o nią do Pani/Pana. Nasz prawnie uzasadniony interes wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem będzie Pani/Pan zainteresowany.

5) Pani /Pana dane mogą być udostępnione:

• pracownikom Billennium lub spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług,

• dostawcom systemów IT z których korzystamy takich jak CRM, poczta email, strona www,

• innym dostawcom Billennium w przypadku, kiedy przekazanie to jest konieczne do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

6) Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich. W przypadku przekazania danych do kraju, według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wycofania zgody.

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy zechce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt emailem na adres dane.osobowe@billennium.pl

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego.

 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji zgłoszenia.Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt