News2020.12.18 3 min. czytania

Co i jak chcemy osiągnąć w 2021 roku? Strategia sprzedaży oraz działania operacyjne

Michał Halagiera Chief Growth Office

Po wymagającym, ale kończącym się z dobrym wynikiem i w niezłym stylu 2020 roku, przyszedł czas na zdefiniowanie celów i zaplanowanie działań na kolejny rok. Tegoroczne wydarzenia mocno zweryfikowały nasze założenia sprzed kilkunastu miesięcy
i przemodelowały sposób pracy z Klientami, a także współpracy wewnątrz firmy. Jednocześnie pokazały wyraźnie, co działa, a co nie w nowych realiach oraz jakie obszary działań należy  poprawić. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, co chcemy osiągnąć.

Główne cele na 2021

Strategia rozwoju biznesu Billennium w przyszłym roku będzie obejmować:

 • rozwój i wprowadzanie na rynek produktów własnych,
 • oferowanie zaawansowanych technologicznie i skalowalnych usług konsultingowych,
 • rozwój biznesu zagranicznego.

Tak postawione cele strategiczne w dużej mierze wynikają z faktu, że nasi Klienci coraz częściej oczekują gotowych rozwiązań i usług biznesowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom już w  ubiegłych latach w firmie został utworzony i nadal jest doskonalony, model organizacji Delivery w postaci centrów kompetencyjnych. Centra aktualnie zatrudniają specjalistów w kilkunastu wyspecjalizowanych obszarach, co pozwala na dostarczanie i utrzymywanie wysokiej jakości projektów oraz tworzenie produktów opartych o wytwarzane IP. Coraz większa liczba usług jest oparta o nowoczesne technologie chmurowe, pozwalające naszym Klientom najszybciej przełożyć je na przewagę biznesową. Aby odpowiednio wykorzystać wyżej wymienione wartości, w obszarze sprzedaży koncentracja nastąpi na następujących elementach oferty Billennium:

 • rozwiązania własne: Inperly oraz Paperless Office – kluczowe produkty, które usprawniają procesy obsługi klienta zewnętrznego w trybie zdalnym, a także elektroniczny obieg dokumentów,
 • projekty typu tailor-made – dostarczanie na rzecz Klientów unikalnych rozwiązań adresujących ich specyficzne potrzeby biznesowe,
 • usługi typu Managed Services – zarządzanie całymi systemami IT, czy ich wybranymi obszarami, zgodnie z profilem kompetencyjnym firmy.

Pomimo przeniesienia ciężaru działań w kierunku powyższych usług, outsourcing – w dalszym ciągu będzie istotnym elementem horyzontu biznesowego firmy. W szczególności odegra on istotną rolę w realizacji trzeciego celu strategicznego – rozwoju biznesu zagranicznego. W nadchodzącym roku planujemy kontynuować rozwój na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz rozpocząć działania w regionie krajów niemieckojęzycznych (DACH) oraz Ameryki Północnej.

Zmiany organizacyjne

Podejście do  budowania rozwiązań technologicznych, które sobie założyliśmy, opiera się na wysokim poziomie ekspertyzy i dokładnym zrozumieniem potrzeb oraz otoczenia biznesowego, w jakim funkcjonują nasi Klienci. Nasza wewnętrzna organizacja odzwierciedla to podejście
i pozwala nam na jak najlepsze wykorzystanie potencjału naszych pracowników. W ramach Growth Department powołaliśmy do życia cztery zespoły, które będą koncentrować się na dostarczaniu różnych wartości naszym Klientom.

 • Zespół Strategic Business, prowadzony przez Łukasza Przybyłka.
  Zespół jest odpowiedzialny za rozwój usług u strategicznych Klientów firmy. Dostarczamy i rozwijamy dla nich rozbudowane usługi realizujące dla nich kluczową wartość.
 • Zespół Outsource Sales and New Business, kierowany przez Marię Janiszewską. Zespół jest odpowiedzialny za sprzedaż usług outsourcingowych oraz rozwój nowego biznesu w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. Nasi eksperci skupiają się tutaj na dostarczaniu wartości poprzez powtarzalne produkty i usługi, które są w stanie szybko zrealizować potrzeby nowych Klientów.
 • Zespół Digital Advisory, prowadzony przez Przemysława Gołaszewskiego. Głównym zadaniem zespołu są działania przedsprzedażowe nastawione na poszukiwanie maksymalizacji zysków Klienta z nakładów ponoszonych na transformację cyfrową, a w szczególności: analiza wymagań Klientów, realizacja proof-of-concept, przygotowywanie architektury rozwiązań oraz merytorycznych części ofert.
  Zespół skupia kompetencje architektów cyfrowych oraz architektury rozwiązań chmurowych, posiadających wieloletnie doświadczenie poparte odpowiednimi certyfikatami. Będzie to znaczącą wartością dla naszych Klientów na etapie poszukiwania rozwiązania dla trapiącego ich problemu.
 • Zespół Partner Channel Sales, którym mam przyjemność prowadzić osobiście. Będziemy się skupiać na budowie i utrzymaniu relacji oraz współpracy biznesowej
  z zewnętrznymi Partnerami Billennium. Jak chcemy to realizować? Między innymi poprzez zapewnienie zgodności kompetencji Billennium z wymaganiami partnerskimi oraz rynkowymi, a także odpowiednie certyfikacje.

Wspólne działania całego działu oraz wszystkich jego zespołów z osobna mają być zgodne z opracowaną strategią obsługi Klienta – Customer Journey. Strategii, która stawia każdego Klienta w osi wszystkich naszych działań, przez cały cykl życia świadczonych dla niego usług.

Wierzę, że tak zdefiniowane cele, narzędzia i metoda ich realizacji przyczyni się do wytwarzania jeszcze większego zrozumienia wyzwań naszych Klientów, budowy rozwiązań w maksymalnym stopniu dopasowanych do ich potrzeb, a w efekcie tego wyboru Billennium do roli zaufanego Doradcy Technologicznego.

Autor

Michał Halagiera

Chief Growth Office

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Tobie? Porozmawiajmy!

Kontakt