Integration Developer

Miejsce pracy :

Polska (praca 100% zdalna)

Do Twoich zadań będzie należeć

  • Do zadań kandydata należeć będzie utrzymanie i rozwój repozytoriów danych pochodzących z systemu centralnego oraz usług realizowanych na szynie komunikacyjnej SOA.
  • Projektowanie i rozwój w: SOA/ MQ integration area, Repositories build on hazelcast platform

Kluczowe kompetencje i doświadczenie

  • Znajomość: PySpark, Hive, AirFlow, ozie, hive, powerBI
  • Doświadczenie w sektorze bankowym min. 2 lata
  • Ogólne doświadczenie min. 5 lat
Join our team!
Dołącz do nas!
Aplikuj o tę pracę

Dołącz do nas!