Walcz z chaosem. Trzymaj papier w ryzach

Paperless Office pomoże Ci w usprawnieniu procesów biznesowych i uporządkowaniu obiegu dokumentacji, a Ty w tym czasie będziesz mógł skoncentrować się na rozwijaniu Twojej organizacji.

Zobacz, co potrafi Paperless Office

Aplikacja Kancelaryjna Paperless Mailroom

Szybko i wygodnie rejestruj dokumenty

 • Wbudowany OCR.
 • Obsługa różnych dostawców pocztowych.
 • Integracja ze skanerem.
 • Archiwizacja dokumentów.

Zarządzanie procesami Paperless BPM

Obsługuj wiele procesów w systemie

 • Graficzny modeler procesów i formularzy.
 • Jednorodne miejsce wykonywania zadań.
 • Powiadomienia i alerty.
 • Obsługa zastępstw.

Elektroniczne repozytorium Paperless Safe

Wygodnie oglądaj obrazy dokumentów z poziomu przeglądarki

 • Wyszukiwanie po atrybutach lub treści dokumentów.
 • Wersjonowanie dokumentów.
 • Zaciemnianie wrażliwych danych na obrazach dokumentów.
 • Rozbudowany system uprawnień.

Podpis biometryczny Paperless Signature

Podpisuj dokumenty bez ich drukowania

 • Rejestracja statycznych i dynamicznych danych odręcznego podpisu biometrycznego zgodnych z unijnym rozporządzeniem EIDAS i respektowanym przez polskie prawodawstwo.
 • Rejestracja podpisu na dedykowanych padach podpisowych lub tabletach.
 • Weryfikacja składanego podpisu z podpisem referencyjnym.

Przejdź na wyższy poziom biznesu. Mniej papieru. Więcej czasu.

Jakie procesy usprawnisz dzięki Paperless Office

Oferujemy Ci rozwiązanie informatyczne szyte na miarę

Zobacz, jak wygląda wdrożenie Paperless Office

Zobacz, jak pomogliśmy naszym klientom