Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim

Do grona uczelni, z którymi współpracujemy dołączył Uniwersytet Śląski. Podpisanie porozumienia odbyło się 21 lipca 2016 roku w rektoracie uczelni. W uroczystości udział wzięli : rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz Grzegorz Rycaj – członek zarządu Billennium i dyrektor Działu R&D, a także dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż, kierownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Patryk Romańczuk i Tomasz Kot – przedstawiciele Billennium w Bytomiu, dr Paweł Janik z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych UŚ i mgr inż. Maria Kwarcińska z Biura Współpracy z Gospodarką UŚ

Współpraca obejmować będzie m.in. partnerstwo gospodarcze nastawione na rozwijanie i transfer nowych technologii, usług i produktów oraz współpracę dydaktyczną poprzez organizację zajęć, praktyk studenckich i staży dla absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna i informatyka.

Cieszymy się, że możemy dzielić się wiedzą i brać pod swoje skrzydła kolejne pokolenie pasjonatów programowania!

 

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt