ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZO/01/2018

I. Zamawiający:

Billennium Sp. z o.o.

Mangalia 2A

02-758 Warszawa

NIP: 5252259585

Odział w którym realizowany jest projekt: ul. Przemysłowa 5, 41-902 Bytom

II. Informacje ogólne:

W dniu 24.04.2018 r. Zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr ZO/01/2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na „Wdrożenie innowacyjnego (w skali regionu) rozwiązania w ramach Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów wraz z modułem odpowiedzialnym za digitalizację dokumentów oraz inteligentną bazę wiedzy”.

Wyżej wymienione postępowanie jest związane realizacją przez Billennium Sp. z o.o. projektu
w ramach Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostarczenie specjalistycznego Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na dostarczenie specjalistycznego Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt