Zarządzanie portfelem projektów

Billennium Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego (w skali regionu) rozwiązania w ramach Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów wraz z modułem odpowiedzialnym za digitalizację dokumentów oraz inteligentną bazę wiedzy” w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie systemu do zarządzania portfelem projektów, który docelowo wpłynie na znaczące zautomatyzowanie procesów biznesowych. Istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest także chęć wprowadzenia zmian w zakresie monitorowania realizowanych projektów oraz zmian w modelu rozliczania z partnerami podwykonawczymi i Klientami. Wdrożenia ma przyczynić się do ograniczenia kosztów obsługi administracyjnej oraz umożliwienia przeprowadzenia rzetelnej analizy rozwoju produktów oraz kosztów obsługi usług dla obecnych i przyszłych klientów.

Efekty: Systemu PMO umożliwi kontrolę nad danym projektem czy też całym kontraktem np. w zakresie jego rentowności, poziomu wykorzystania zasobów czy też dodatkowych prac koniecznych do realizacji a generujących dodatkowe koszty. System umożliwi zarządzania nie tylko pojedynczym projektem ale całym portfelem w podziale na grupy produktowe oraz Klientów. Systemu PMO pozwoli na optymalizację głównych procesów operacyjnych (tj. ofertyzacja projektów, obsługa rejestru projektów, zlecanie projektów do realizacji, koordynacja projektów pomiędzy rozproszonymi zespołami, rozliczanie wewnętrzne projektów, pilnowanie harmonogramu realizacji, przeglądy projektów, tworzenie statystyk, w tym: planowania zasobów, utylizacja zasobów).

Całkowita wartość projektu: 1 078 545,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 354 905,00 PLN.

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt