Zarządzanie portfelem projektów

Billennium Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego (w skali regionu) rozwiązania w ramach Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci  Systemu PMO (Project Management Office) celem automatyzacji procesów biznesowych w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów wraz z modułem odpowiedzialnym za digitalizację dokumentów oraz inteligentną bazę wiedzy” w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie systemu do zarządzania portfelem projektów, który docelowo wpłynie na znaczące zautomatyzowanie procesów biznesowych Wnioskodawcy. Nowe rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty obsługi administracyjnej oraz umożliwi przeprowadzenie rzetelnej analizy rozwoju produktów oraz kosztów obsługi usług dla obecnych i przyszłych klientów.

Całkowita wartość projektu: 1 078 545,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 354 905,00 PLN.

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt